Viral

The Nanshitou Incident: Xiao Yonggang

  • TypeText
  • SourceSha Dongxun, Tan Yuanheng
  • VenueGuangzhou (China)
  • CreditSha Dongxun, Tan Yuanheng

蕭永光(70歲)——南石西居委幹部(原基層中藥店經理)

我弟弟蕭村1940年被日軍拉入檢疫所,關了兩個晚上餵蚊子,頭都腫了,後來在醫院醫了很久才好。他於1970年過世,才39歲。[1]


[1]沙東迅,《侵華日軍在粵細菌戰和毒氣戰揭秘》,廣東高等教育出版社,2015,42頁。