Viral

The Nanshitou Incident: Pan Du

  • TypeText
  • SourceSha Dongxun, Tan Yuanheng
  • Venuedong (China)
  • CreditSha Dongxun, Tan Yuanheng

潘杜(年齡不明)——難民

1946年9月間我在南石頭廣州難民所內住過,患了副傷寒,由朋友送我去市一醫院醫治了3個多月,總算死不了,留下了我這一命。[1]


[1]沙東迅,《侵華日軍在粵細菌戰和毒氣戰揭秘》,廣東高等教育出版社,2015,82頁。