Viral

The Nanshitou Incident: Chen Xian

  • TypeText
  • SourceSha Dongxun, Tan Yuanheng
  • VenueGuangdong (China)
  • CreditSha Dongxun, Tan Yuanheng

陳嫻(74歲)——南石西居委幹部(原廣州紙廠工人)

我的阿嫲也是在南石頭難民所被折磨死的,連屍體也找不到。[1]


[1]沙東迅,《侵華日軍在粵細菌戰和毒氣戰揭秘》,廣東高等教育出版社,2015,52頁。